Nye tromsø gestaltsenter    Eirin Heide

For bedrifter

photo_46929_20110625


Jeg tar ikke imot oppdrag for tiden

Det er mye god helse, godt miljø og god økonomi i å forebygge og sette mennesker i fokus. Hvis noe har gått galt er det alltid en mulighet til å rette det opp igjen.

Til bedrifter tilbyr jeg styrking av helse og miljø gjennom utvikling av kommunikasjon og samspill for ledere og medarbeidere.

Jeg jobber med prosesser. Det vil si at jeg får mennesker til å møtes og snakke om det som er. Når mennesker ser seg selv i samspill med andre, vil det føre til endring.

Motstand mot å gå inn i prosesser er vanlig, derfor tar jeg dette inn som en del av prosessen. Det vil for noen også være mindre ”ufarlig” å delta på et kurs enn i en prosess. Kurs kan være et godt alternativ hvis motstanden er for stor.