Nye tromsø gestaltsenter    Eirin Heide

Konflikter og kriser

jente i vannVi kan se på konfliktarbeid som en personlig prosess som innebærer livslang læring og utvikling snarere som et fag man kan lære å mestre en gang for alle. Det er aldri for tidlig og heller aldri for seint å innlede denne prosessen (Geir Dale, 2006, ”Fra konflikt til samarbeid”).

Avdelingsvis

Konflikter kan være en viktig kilde til utvikling og vekst, fordi alle vokser og utvikler seg gjennom konflikter som løses på en god måte. I en konflikt er det ingen som sitter med fasiten og svaret på problemstillingen. Det er dialogen og følelsene mellom de involverte som er viktig. Vårt konfliktarbeid skjer gjennom bevisstgjøring av holdninger og handlinger og tilrettelegging for god kommunikasjon mellom de involverte.

Det er avgjørende at alle som er involvert deltar i konfliktløsningen.

Individuelt

I de tilfellene det er umulig å få de involverte til å møtes, kan man jobbe individuelt. Vi jobber ut ifra teorien om at vi ikke kan endre den andre, bare oss selv. Derfor vil det alltid være den vi møter som er i fokus.

Kriser

Ved kritiske hendelser er det viktig at de berørte får hjelp utfra de særskilte behovene som de enkelte personene, familiene og gruppene har.

Tilbudet gis både individuelt og i grupper. Der det vil være nødvendig med lege/ sykepleier, vil vi få til et samarbeid bedriftens bedriftshelsetjeneste.